โครงการคัดเลือกวิสาหกิจไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน World Expo 2020 Dubai

30/04/2020

สมัครด่วน โครงการคัดเลือกวิสาหกิจไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน World Expo 2020 Dubai
ระยะเวลารับสมัคร วันนี้ - 30 เมษายน 2563
รับแค่ 20 กิจการเท่านั้น ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิก่อน เต็มแล้วเต็มเลย ไม่รับเพิ่ม!!!

ร่วมจัดแสดงสินค้าช่วงเทศกาลนวัตกรรมของ Thailand Pavilion (17 ม.ค. - 20 ก.พ. 64) แบ่งเป็น
Food ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 2 ก.พ. 64 และ Non - Food ระหว่างวันที่ 3 - 20 ก.พ. 64
- เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในประเทศ 2 วัน 
- เจรจาและจับคู่ธุรกิจ ณ เมืองดูไบ 
- ศึกษาดูงาน เช่น ตลาดอาบูดาบี ศูนย์กระจายสินค้า Global Village ฯลฯ

*ผู้ประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร : 02 202 4529, 06 5985 7319 (คุณแววพงศ์)
E-mail : dipdubaiexpo@gmail.com
คลิกเลย http://bit.ly/322xOC4 หรือสแกน QR CODE เพื่ออ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

poster รับสมัคร dubai Ver.2 แก้จำนวน-01
Counter: 932