แจ้งชะลอการดำเนินโครงการคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai

30/06/2020
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1ecPlbSNulAJlGhUm_meoZ5I2hoxCB7CR


090663 แจ้งชะลอการดำเนินโครงการคัดเลือกวิสาหกิจเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai

Counter: 332