หนังเทียมคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา Updated at : 26/05/2022 13:38:21

หนังเทียมคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

คอทโก้ พลาสติกส์ ขอเสนอหนังเทียมที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) และต่อต้านเชื้อรา (Anti Fungi)
นอกจากนี้ คอทโก้ยังสามารถผลิตหนังเทียมที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อีกมากมาย เช่น กันฝ้า (Anti-fogging) สารกันลามไฟ (flammability) ทนความเย็น (cold resistance/cold crack) ทนทานต่อรอยการเสียดสี/ขัดถู (abrasion resistance) ปราศจากสารโลหะหนัก (non heavy metal products) ทนทานต่อรังสี UV (UV resistance) ทนทานต่อสภาพอากาศ UV (Weather resistance) ความคงทนของสีเมื่อสัมผัสต่อแสง (Color fastness to light) ความต้านทานต่อคราบสกปรก (Stain resistance) มีความยืดหยุ่นสูง (High flexibility) ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย /เชื้อรา (Antibacterial /Fungi) ป้องกันรอยขีดข่วน (Anti scratch) ทนการเช็ดด้วยตัวทำละลายโทลูอีน (Toluene resistance) หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

Tags

Organization Profile