บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด

ประกอบธุรกิจ นำเข้า และ จำหน่ายสีย้อมผ้า , ผงฟอกนวล, สีพิมพ์ และ เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง พลาสติก ยาง และ อุตสาหกรรมทั่วไป

บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งมามากกว่า 50 ปี โดยได้เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2517 ได้ประกอบธุรกิจ นำเข้า และ จำหน่ายสีย้อมผ้า , ผงฟอกนวล, สีพิมพ์ และ เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ ฟอกหนัง พลาสติก ยาง และ อุตสาหกรรมทั่วไป

จุดขาย (1) : วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนด และความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อดำเนินการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตรงเวลาที่กำหนดไว้ หรือ ก่อนกำหนด

พัฒนาพนักงานโดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ ทักษะ และ ความชำนาญ

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105517010821
ชื่อบริษัท บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.tangti.com
จำนวนพนักงาน 0 (เต็มเวลา: -)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2517
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 02-427-0096
ที่อยู่ 141 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
สาขาอุตสาหกรรม Textile industry, paper, tanning, plastic, rubber
ชื่อผู้ประสานงาน นาย พงษ์มิตร วิริยะกุล

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี