บริษัท ไอที เซอร์ไวฟ์ จำกัด

IT Survive specializes in designing, developing and implementing solution for the complete IT service chain.

IT Survive ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไอที ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ประกอบกิจการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย พัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ขายและให้เช่าซอฟแวร์คอมพิวเตอร์รายเดือน /รายปี นอกจากนี้ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ

จุดขาย (1) : Digital Transformation

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0123552002552
ชื่อบริษัท บริษัท ไอที เซอร์ไวฟ์ จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.itsurvive.co.th
จำนวนพนักงาน 10 (เต็มเวลา: 10)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2009
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 02-924-4115
ที่อยู่ 100/878 หมู่ 5 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
สาขาอุตสาหกรรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software and Computer Hardware)
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาว พัชราภรณ์ ไกรนรา

คำสำหรับการค้นหา