บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งข้าวโม่น้ำเพื่อการส่งออกรายแรกในภาคตะวันออกของประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า “หมีคู่ดาว” ด้วยประสบการณ์ในการผลิตแป้งข้าวคุณภาพสูงที่บริษัทฯได้สะสมมากว่า 40 ปี

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด จึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแป้งข้าวที่เพรียบพร้อมไปด้วยทีมงานที่มีความสามารถ ระบบควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล และระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศให้ผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 40 ปี และในยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าอาหารนอกจากมีความสะอาดและเอร็ดอร่อยแล้ว ต้องมีคุณสมบัติส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนั้น บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัดตั้งใจที่จะใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าจากทั่วโลก

จุดขาย (1) : บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแป้งข้าวโม่น้ำคุณภาพ ตราหมีคู่ดาว

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรของเราโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการผลิตแป้งข้าวและแป้งปราศจากโปรตีน ภายใต้ตราสินค้า หมีคู่ดาว ที่โดดเด่นในเรื่องคุณภาพและนวัตกรรม

บูรพา พรอสเพอร์ เราคำนึงถึงความสำคัญของอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผู้บริโภค เราจึงให้มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอาหารที่มีความปลอดภัยในระดับสูง โดยประยุกต์ใช้ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยอาหารระดับสากลและปฏิบัติตามข้อกฏหมายอาหารของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่สำคัญอันได้แก่ BRC, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER, Thailand Trust Mark และ Green Industry

Gluten Free
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ประกอบกับความใส่ใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน เพื่อให้ผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตน (celiac disease) ได้มีตัวเลือกในการรับประทานอาหารที่อร่อยแต่ปราศจากกลูเตนมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มต้นด้วยการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งและผู้ชำนาญการด้านเบเกอรี่ นำไปสู่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่ปราศจากกลูเตนและ GMOเพื่อนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านอาหารสมัยใหม่ (Future Food) ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่พิเศษของผู้บริโภคทั่วโลก โดยได้รับการยืนยันด้วยรางวัลชนะเลิศการออกแบบนวัตกรรมด้านอาหารแห่งชาติ (National Innovation Awards) ในปี 2559 ที่ผ่านมา

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0205552008284
ชื่อบริษัท บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ http://www.burapaprosper.com
จำนวนพนักงาน 200 (เต็มเวลา: 200)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2552
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 038-391503
ที่อยู่ 236,238 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สาขาอุตสาหกรรม อาหาร และยา (Production of Food products and Pharmaceutical)
ชื่อผู้ประสานงาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นรวัฒน์ สรรพช่าง

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี