Wold Expo 2020 Dubai

30/04/2020

poster รับสมัคร dubai Ver.2-01_1
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
       ผู้สนใจจะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่กำหนด มายังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการจะต้องประสานเรื่องใบอนุญาตนำเข้า การนำเข้า และการขนส่งต่าง ๆ กับ ผู้ประสานงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ ให้พร้อมสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินงาน

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563        เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ                   
  • เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563          ขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลคัดเลือก
  • กรกฎาคม 2563                        ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ก่อนนำเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • มกราคม 2564                            ผู้ประกอบการประเภทอาหารเดินทางไปทำกิจกรรม ณ เมืองดูไบ
  • กุมภาพันธ์ 2564                         ผู้ประกอบการประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เดินทางไปทำ                         
                                                 กิจกรรม ณ เมือง ดูไบ


สแกน QR CODE ด้านบนเพื่อนอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม


Counter: 1016