กสอ. เดินหน้า T-GoodTech ปี 2 พร้อมชูข้อเสนอจูงใจเพียบ! ตั้งเป้าสมาชิกเพิ่ม 5,000 ราย

30/01/2019
กสอ. เดินหน้า T-GoodTech ปี 2 พร้อมชูข้อเสนอจูงใจเพียบ! ตั้งเป้าสมาชิกเพิ่ม 5,000 ราย

กรุงเทพฯ 25 มกราคม 2562 - นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ผ่านแพลทฟอร์ม T-GoodTech ร่วมด้วย Mr.Makoto Ihara ผู้แทนองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for SME and Regional Innovation of Japan - SMRJ) โดยมี นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะพาลาสโซ่

กิจกรรม T-GoodTech (Thailand Good Technology) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กับ SMRJ ในการพัฒนา Digital Platform โดยในปี 2561 กสอ. ได้จัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (T-GoodTech) ขึ้น มุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถมีช่องทางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างกัน โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ T-GoodTech มากกว่า 4,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกเพิ่อมขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ราย ขณะเดียวกันก็จะเร่งเดินหน้าเชื่อมโยงไปยัง J-GoodTech ซึ่งเป็นตลาดการค้าออนไลน์รายใหญ่ของญี่ปุ่นต่อไป สำหรับในปี 2562 กสอ. ยังเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่แพลทฟอร์มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งตั้งเป้าให้สมาชิก T-GoodTech เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ราย ภายใต้สิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก T-GoodTech อาทิ 1. การค้นหาข้อมูลสมาชิกและติดต่อเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online 2. ช่องทางประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักลงทุนต่างชาติ 3. ช่องทางค้นหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพื่อจับคู่เจรจาธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ 4. เชื่อมโยงเครือข่าย J-GoodTech ซึ่งมีคู่ค้ากว่า 20,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว และ 5. กิจกรรมงานสัมมนาและงาน Business Matching จับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อไป ### PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว

Counter: 2794