Enhancement of All Japan SME Support Platform

20/06/2019
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้แทนจากองค์การสนับสนุน SMEs แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ประจำประเทศไทย ออกบูธในงาน “Enhancement of All Japan SME Support Platform” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ T-GoodTech แก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นกว่า 100 คน  นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวแนะนำภารกิจและนโยบายต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน

1

2

3

4

Counter: 2667