อบรมออนไลน์ หลักสูตร SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อกี่ที ไม่มีพลาด

18/12/2020

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หลักสูตร "SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดีขอสินเชื่อกี่ที ไม่มีพลาด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาศในการขอสินเชื่อ และสามารถนำเงินมาลงทุนขยายธุรกิจหรือเป็นต้นทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจ1.ขั้นตอนการสมัคร

     1.) สมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ i.Industry.go.th เลือกเมนู สมัครสมาชิก

     2.) เมนู บริการ เลือก Digital Service > สมัครกิจกรรม กสอ. > ชื่อกิจกรรม A264 กิจกรรมอบรมออนไลน์ หลักสูตร SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อกี่ที ไม่มีพลาด

2.เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร SMEs รอบรู้เรื่องบัญชี วางแผนดี ขอสินเชื่อกี่ที ไม่มีพลาด ผ่าน www.dip-sme-academy.com กับกูรูระดับประเทศที่จะช่วยให้การขอสินเชื่อเป็นเรื่องง่าย

3.สำหรับผู้สนใจขอสินเชื่อกิจกรรมฝึกอบรมเชิงวิชาการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการเงิน (กรุงเทพและส่วนภูมิภาค) *ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องผ่านการอบรมออนไลน์มาก่อน

4.ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญ *25 กิจการที่ได้รับการคัดเลือก

5.พิจารณาสินเชื่อสำหรับผู้ยื่นกู้กับเงินทุนหมุนเวียนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์

     -วุฒิบัตร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

     -เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.) ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปผู้ประกอบการจดทะเบียนการค้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคล

     2.) บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจ

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ https://i.industry.go.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรสิริศิลป์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ โทร. 094-662-6954

Counter: 1913