กิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมจากภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น(ทีมอีคันไซ)

23/12/2020

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Target industry)

 • อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Industry)
 • อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง (Leather based industry)
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile industry)
 • อุตสาหกรรมฟอกย้อม (Dyeing industry)
 • อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ (Pulp and paper industry)
 • อุตสาหกรรมเคมี (Chemical industry)
 • อุตสาหกรรมเหล็ก (Iron and steel industry)
 • อุตสาหกรรมอลูมิเนียม (Aluminium industry)
 • อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ (Cement industry)
 • อุตสาหกรรมรองเท้า (Footware industry)
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive industry)
 • อุตสาหกรรมพลาสติก (Plastic industry)
 • อุตสาหกรรมน้ำตาล (Sugar industry)
 • อุตสาหกรรมอาหาร (Food processing industry)
 • อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนใจในเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม (other industries who interested in environmental technologies)

กำหนดการ
 - ปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2564
 - ประกาศผู้มีสิทธิเข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ 22 มกราคม 2564
 - จัดการจับคู่ธุรกิจ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สมัครกดที่นี่


ฟรี! บริการล่ามไทย - ญี่ปุ่นตลอดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเดือน / คุณสัน
อีเมล์ : sc@exri.co.th / rangsan.k@exri.co.th
โทร 02-4215600 / 02-0028009

Counter: 1986