ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม "NEW OTAGAI FORUM ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และ BCG"

24/02/2022
By: T-GoodTech Admin

"NEW OTAGAI FORUM ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และ BCG"
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm) x SME Support Japan

สถานที่จัดงาน: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ภายในงาน METALEX MARCH
วันและเวลา: วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

"พบกับงานสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด OTAGAI หรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ผ่านการนำเสนอความต้องการ (Business Needs) โดยผู้ประกอบการ SMEs ชั้นนำของประเทศไทยและญี่ปุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ BCG (Bio-Circular-Green) รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย"

ภาษาที่ใช้ในงานสัมมนา: ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (มีบริการล่ามแปลภาษา)

กิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจลงทะเบียน: https://bit.ly/36i6dmG

-----

กิจกรรมภายในงาน

 • แนะนำสมาคม Thai Subcon

 • ตัวแทนภาคธุรกิจจากประเทศไทย
  1. บริษัท S.P.Metal Part จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. บริษัท Menam Mechanika จำกัด ผู้ผลิตคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) และอื่น ๆ ที่ใช้ AI IoT

 • ตัวแทนภาคธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น
  1. บริษัท Shizen International จำกัด
      ผู้ผลิตและให้บริการการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) อย่างครบวงจร
      ความต้องการ: ต้องการขยายตลาด Solar cell
  2. บริษัท Hirose Products จำกัด
      ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ เช่น ไม้จิ้ม และไม้กดลิ้น
      ความต้องการ: มองหา partner ร่วมวิจัยวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิจารณาการตั้งโรงงานในประเทศไทย
  3. บริษัท Kanto Electronics จำกัด
      ผู้พัฒนา ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องมืออัตโนมัติประเภทต่าง ๆ
      ความต้องการ: ต้องการนำเสนอเทคโนโลยี พิจารณาการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย
  4. บริษัท GPC Laboratory จำกัด
      ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่ได้จากการคิดค้นขึ้นผ่านกระบวนการวิจัย
      ความต้องการ: มองหาหุ้นส่วนทางธุรกิจและวัตถุดิบใหม่ ๆ

 • แนวทางการเชื่อมโยง SMEs ไทย – ญี่ปุ่น กุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น
  โดย SMRJ DIProm Japan Desk
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/3I6XphH

-----

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     คุณเขมณัฏฐ์ เป็นเอกวงศ์
     กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
     โทร: 0 2430 6867 ต่อ 2
     อีเมล: intercoop.dip@gmail.com

Counter: 983