ขอเชิญชวน SMEs ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อเป็นต้นแบบกิจการตามแนวทาง BCG Model

20/06/2022
By: T-GoodTech Admin
โอกาสเป็นกิจการต้นแบบ Upgrade ธุรกิจ ด้วย BCG Model มาถึงแล้ว‼️
ขอเชิญชวน SMEs ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อเป็นต้นแบบกิจการตามแนวทาง BCG Model

ท่านจะได้ Workshop เจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำกัดเพียงโมเดลละ 10 กิจการ
- B (Bio-Economy Model) ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- C (Circular Economy Model) ออกแบบและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- G (Green Economy Model) ส่งเสริมกระบวนการผลิตโดยลดใช้พลังงาน

คัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบธุรกิจ เพียงโมเดลละ 1 กิจการ ที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดในเชิงลึกอย่างเข้มข้น อีก 14 manday เพื่อเป็นโรงงานต้นแบบ BCG Model

------------------------------------

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ฟรีที่ :
(B) กลุ่ม Bio: shorturl.at/dghH4
(C) กลุ่ม Circular: shorturl.at/dpE56
(G) กลุ่ม Green: shorturl.at/bxNW4

------------------------------------

อบรม ณ ห้องต้นกล้า แกลลอรี่
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM ITC) กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจตามแนวคิด BCG Model
โดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-391-5340 ต่อ 214 (คุณรัตนปทุม)
02-430-6869 ต่อ 1216 (คุณสุธิรา)

Counter: 559