กิจกรรม Facebook Live – Talk ธุรกิจ หัวข้อ “PDCA for the Next Normal วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดย วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน พบ Special Guest

11/07/2022
By: T-GoodTech Admin
สถานการณ์ระบาด Covid-19 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างฉับพลัน ธุรกิจชะงักงัน องค์กรพลิกผันไร้แผน ไม่รู้จะเดินหน้าอย่างไร เหมือนจะก้าวต่อไปแต่ยังอยู่ที่จุดเดิม... 

หากท่านอยาก move forward แบบเสริมแกร่ง ปรับตัวไว สไตล์ดีพร้อมที่พร้อมดี (กว่าเดิม) !
DIPROM BSC ขอนำเสนอ Facebook Live – Talk ธุรกิจ
หัวข้อ “PDCA for the Next Normal วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
โดย วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน
พบ Special Guest "คุณจิรวัฒน์ ภูวรกิจ (วิน)"
General Manager, Siam Dessert Co., Ltd.
ที่จะมาแชร์การนำ PDCA ไปใช้ในองค์กรจนสามารถนำพาเฉาก๊วยเต็งหนึ่งให้สร้างยอดขายได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น.
ทางเพจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIProm

พิเศษสุด! สำหรับผู้ที่รับชมไลฟ์ ลุ้นรับหนังสือ “LEAN คิดแบบผู้นำ ทำแบบคนสำเร็จ” 

*****

วันนี้ เรามาทำความรู้จัก PDCA แบบพอสังเขปกันก่อน...

PDCA เป็นวงจรในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและเป็นหัวใจหลักในการวางแผนและปรับปรุงระบบการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง คิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming

PDCA ประกอบด้วย Plan - Do - Check – Action

Plan - การวางแผน การทำงานโดยการกำหนดขอบเขตการทำงาน
มีการตั้งเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการบรรลุผล ลองตั้งคำถาม เช่น
- อะไรคือปัญหาหลักที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง?
- ทรัพยากรใดบ้างที่เราจำเป็นต้องมี/ใช้?
- วิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่คืออะไร?
- แผนนี้จะบรรลุผลสำเร็จด้วยเงื่อนไขใดบ้าง?
- เป้าหมายที่แท้จริงขององค์กรคืออะไร? เป็นต้น

Do - การปฏิบัติ ทำงานตามแผนงานที่กำหนดไว้
โดยเริ่มจากการทำงานสเกลเล็กภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุมได้ นอกจากนี้ การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น เนื่องจากบุคคลากรรู้บทบาทและหน้าที่ของตน

Check - การตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือตัวชี้วัดไหม
แผนที่ออกแบบไว้สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยตรวจสอบแผนขององค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการเกิดความผิดพลาดซ้ำซาก อีกทั้งนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Action - การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเมื่อไม่ได้ผลลัพธ์ตามแผนงานหรือพบอุปสรรค
ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดมาตรฐานกระบวนการทำงานใหม่ หรือการเริ่มวงจรใหม่ ๆ ที่ช่วยให้องค์กรของท่านสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

การนำ PDCA ไปใช้กับองค์กร จึงเริ่มจากผู้บริหารกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรแยกย่อยลงตามแผนกกลายเป็นแผนงานของแผนก และแจกจ่ายแผนไปยังระดับปฏิบัติการ เชื่อมโยงเป็นลำดับขั้นจากบนลงล่าง และเมื่อได้รับผลลัพธ์แล้วก็จะกลับไปรายงานให้ผู้บริหารทราบ หมุนวนวงจร PDCA ในองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

*****

จัดโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม
(DIPROM Business Service Center : DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call center 1358 | โทร 02-430-6879 ต่อ 1919

“DIPROM BSC บริการด้วยใจ ห่วงใย SMEs”

Counter: 1518