SOGOTEN2018 ..MATCHING ไกลไป JAPAN

19/11/2018
เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation: SMRJ) ในการพัฒนา Digital Platform เพื่อผลักดัน SMEs สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ภายใต้ J-GoodTech ของญี่ปุ่น และ T-GoodTech ของไทย โดยได้พา SME จำนวน 10 บริษัท ได้แก่  1) SMC Corporation Limited  2) CYTechnology Co.,Ltd.  3) International Rubber Parts Company Limited  4) Nonthaburi Trailer Truck and Bus Co., Ltd.  5) Thai Rung United Engineering Co., Ltd.  6) Best Technology Innovation Co., Ltd.  7) Dong Sung Ki Innovation Co., Ltd.  8) CNC Tech  CO., LTD.  9) Pri Products CO., LTD.  และ 10) Food Machinery Co., Ltd. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า New Value Creation Exhibition 2018 (14th SME SOGOTEN Tokyo) ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BIGSIGHT กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม IT/IOT/Electrical and Electronics/Mechanical-related Equipment, Devices or Parts for business กลุ่มอุตสาหกรรมของงานในครั้งนี้

ทั้งนี้เจ้าภาพอย่าง SMRJ ยังได้พาผู้เข้าร่วมงานจากทั้ง 5 ประเทศ อินโดนีเซีย พม่า ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม เยี่ยมชมบริษัท HAMANO PRODUCTS Co., Ltd. (Sumida City) บริษัทผู้ผลิตงานด้านโลหะแผ่น งานเลเซอร์ งานพิมพ์ งานด้านการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อ ส่วนประกอบอุปกรณ์เกมและอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีการตัดแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำสูงบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่น โดยผู้เข้าเยี่ยมชมได้มีโอกาสทดลองทำกล่องสแตนเลสและศึกษากระบวนการผลิตและบริหารของบริษัทอย่างตั้งใจ

ซึ่งผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อ SME ไทย เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับทุกฝ่าย เนื่องจากมีทั้งการพูดคุยสอบถามข้อมูลภายในบูธและมีการนั่งโต๊ะเจรจาธุรกิจอย่างจริงจังเพื่อต่อยอดไปสู่การซื้อขายร่วมกัน ทั้งนี้ก็ด้วยศักยภาพของ SME และการอำนวยความสะดวกของ SMRJ ทำให้การเจรจาจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ครั้งหน้ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะพากลุ่มสาขาอุตสาหกรรมใดไป Matching หรือมีกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านใดต้องติดตามอย่าให้คาดสายตา โดยสามารถติดตามได้ที่ www.dip.go.th หรือ www.tgoodtech.com , https://www.facebook.com/TGoodTech/ ที่มุ่งเน้นผลักดันให้เกิดการเจรจาธุรกิจหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผุ้ประกอบการประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจ 


Counter: 3049