ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ จำนวน 3 วัน

07/03/2019
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาส่งเอกสารต่อไปนี้มาทาง email : dip.tgoodtech@gmail.com
 
 
เอกสารที่จำเป็น ได้แก่

     - บัตร ปชช. ผู้สมัคร
     
     - เอกสารนิติบุคคล
   
     - ใบรับรองมาตรฐาน(ถ้ามี)
1
2
3

Counter: 3464