ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลใน www.tgoodtech.com

31/12/2019

สวัสดี สมาชิก T-Goodtech ทุกท่านค่ะ
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลวิสาหกิจสมาชิกให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และเว็บไซต์/เฟซบุ๊คของวิสาหกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายละเอียด ดังนี้

1. login ที่ www.tgoodtech.com ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ท่านได้สมัครไว้
2. กรณีลืมชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถเลือกปุ่มลืมรหัสผ่าน ระบบจะจัดส่งข้อมูลให้ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
3. กรณีลืมอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงาน T-Goodtech
      หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2202 4591, 0 2202 4529
      facebook : https://www.facebook.com/TGoodTech/
      Line : @hmn6987v
         
               https://lin.ee/rVu07I4
            line tgoodtech
4. กรอกข้อมูลวิสาหกิจสมาชิกให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และเว็บไซต์/เฟซบุ๊คของวิสาหกิจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ใส่ภาพสินค้าที่ต้องการประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจของตัวท่านเองนะคะ

ขอความอนุเคราะห์ T-goodtech

Counter: 3711