การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

26/03/2021
เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม ERP+MRP เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”
ERP กพ-01

อบรมฟรี
*ฟรี‼️ โปรแกรม ERP นาน 6 เดือน/รับประกาศนียบัตร

หลักสูตรที่น่าสนใจ 
- ความสำคัญของระบบ ERP +MRP และระบบการผลิตสำหรับธุรกิจ SMEs
- ภาพรวมของโปรแกรม ERP สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิต
- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานโปรแกรม ERP
- การประยุกต์ใช้โปรแกรมและระบบในภาคการผลิต การเชื่อมต่อกับระบบติดตามการผลิตและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- การวางแผนการผลิตและการติดตามการผลิตและนำระบบ MRP ไปใช้ในการจัดการการผลิต

ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel) กรุงเทพฯ
(*)ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 16 มี.ค. 64 ผ่าน เว็บไซต์ ddi.dip.go.th และfacebook.com/digitaldipg
(*)ผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง(*)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้
โทร. 02-202-4529, 02-202-4591 และ 065-985-7319 (ดำรงรักษ์/สุภาภร)

สมัครได้ที่!!
http://bit.ly/3nn1Klq

Counter: 3911