กิจกรรม “การจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoT & Embedded Technology”

28/02/2021
เชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “การจัดการกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoT & Embedded Technology”
poster iot-01

ฟรี‼️ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ความสำคัญและประโยชน์ 
- เตรียมความพร้อมและความเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ช่วยให้วางแผนกระบวนการผลิตได้ล่วงหน้า มีผลต่อการควบคุม ปรับปรุง การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามและประเมินผลสายการผลิตด้วยการเชื่อมข้อมูลเครื่องจักรร่วมกับเทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ลดของเสีย และลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งสามารถตรวจสอบควบคุมด้วยระบบ Cloud

จำนวนจำกัด 30 กิจการ
เฉพาะ SMEs ภาคการผลิต
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-จนกว่าจะเต็ม

(*)ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้
โทร. 02-202-4529 และ 02-202-4591 (อำนาจ/แววพงศ์)

สมัครได้ที่!!
http://bit.ly/38iCV6g

Counter: 3980