ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภทการบริหารจัดการ (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award : Outstanding Management SME Award) ประจำปี พ.ศ. 2564

28/02/2021

ท่านสามารถดูเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรางวัลฯ ปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

Counter: 2646