พิธีเปิดงาน SME Transform

25/05/2018

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล ซึ่งจัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมุ่งหวังขับเคลื่อนและยกระดับ SME สู่ยุค 4.0 ผ่านมาตรการส่งเสริมพัฒนาและมาตรการด้านการเงิน ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ร่วมจัดแสดงบูธ "Digital Value Chain" ภายในโซน Spring up ปรับเปลี่ยนยกระดับธุรกิจ ซึ่งเป็น 1 ในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0  ซึ่ง
T-GoodTech (Thai Good Technology) เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล เป็นช่องทางการจับคู่แบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business: B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล T-GoodTech ของไทยกับระบบฐานข้อมูล J-GoodTech ของญี่ปุ่น คาดหวังว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการทั่วโลกได้

SME ที่สนใจจับคู่ธุรกิจออนไลน์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tgoodtech.com/th/register

Counter: 2476