โอกาสทางธุรกิจมาแล้ว! ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับ SMEs ญี่ปุ่น ประจำปี 2565

27/04/2022
By: T-GoodTech Admin

[ปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) และองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาค แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจ

 • เปิดตลาดญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ
 • มองหาผู้ผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น
 • ทำธุรกิจหรือมีความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย
 2. มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1 ล้านบาทและมีจำนวนพนักงานในบริษัท 10 คนขึ้นไป
 3. กรณีเป็นผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า
 4. มีช่องทางประชาสัมพันธ์บริษัทออนไลน์ เช่น website Facebook และ Instagram
 5. มาจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาคธุรกิจอื่น ๆ ยังสามารถเข้าร่วมสมัครกิจกรรมได้

ลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับ SMEs ญี่ปุ่น ประจำปี 2565 

กรอกข้อมูลใน Google form ตามลิงค์ที่แนบ https://bit.ly/37D7Uwk


ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม Online Business Matching กับผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่น 

 1. กรอกข้อมูลใน Google form (https://bit.ly/37D7Uwk)
 2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมลภายหลังการตรวจสอบข้อมูล
 3. เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม (ในกระบวนการนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่จาก SMRJ ติดต่อไปยังผู้ประกอบการเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม)
 4. ประกาศผลการคัดเลือก

  บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกประชาสัมพันธ์ บริษัท/ความต้องการบนเว็บไซต์ J-GoodTech เพื่อหาคู่ค้าที่ต้องการร่วม business matching

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้ประกอบการไทยเข้าสู่กระบวนการจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ประกอบการญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจาก SMRJ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะรับสิทธิดังนี้....

 1. โพสประชาสัมพันธ์บริษัท/ความต้องการในการหาผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือความร่วมมือในเว็บไซต์ J-GoodTech ของญี่ปุ่น พร้อมบริการแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นฟรี! (ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ได้ที่ https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/webcafe/)
 2. Online Business Matching กับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นพร้อมล่ามมืออาชีพ ฟรี!


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

E-mail: dip.tgoodtech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TGoodTechDIProm/
โทรศัพท์: 02 430 6879 ต่อ 1706 (ปัณณรัตน์) 

Counter: 2228