ประชาสัมพันธ์กิจกรรม T-GoodTech Collaboration Project กิจกรรมการนำเสนอธุรกิจออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น

29/08/2022
By: T-GoodTech Admin

T-GoodTech Collaboration Project
กิจกรรมการนำเสนอธุรกิจออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น

1st Biz Café
22 กันยายน 2565 เวลา 09.00-15.50 น.

Biz Café คือ อะไร?
กิจกรรมการนำเสนอธุรกิจออนไลน์โดยผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจมายังประเทศไทย และได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลผู้ประกอบการ T-GoodTech ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Biz Café มีวัตถุประสงค์อะไร?
สร้างโอกาสทำความรู้จักเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ตลอดจนการร่วมธุรกิจผ่านการจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นภายหลังจบกิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม Biz Café ครั้งที่ 1
การนำเสนอธุรกิจโดยผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams พร้อมบริการล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมและศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่น
ลงทะเบียน https://bit.ly/3QivAXm
ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่น https://bit.ly/3T4BJIX
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Mr.INOUE Tetsuya ผู้แทนจาก SMRJ ประจำโต๊ะญี่ปุ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Japan Desk)
โทร 0 2430 6867 ต่อ 1415 
E-mail: inoue-te@smrj.go.jp

Counter: 1938