กสอ. เล็งจัดกิจกรรมเจราจาจับคู่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยใน T-GoodTech ภายในงาน TI Expo 2018 นี้!

15/06/2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ Digital Value Chain โดยมีเป้าหมายโครงการให้ SMEs อยู่บนระบบฐานข้อมูล T-GoodTech จำนวน 2,600 ราย ภายในปี 2561 ซึ่งขณะนี้มี SMEs สมัครสมากชิกภายในเว็บไซต์ www. tgoodtech.com แล้วกว่า 1,100 ราย โดยคาดหวังจะเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า 80 ราย และเตรียมขยายการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ อาทิ ฮ่องกง ประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม) เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของ SME ไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาประเทศ พร้อมทั้งทำให้สินค้าและบริการของไทยขยายตลาดไปสู่ระดับสากลได้มากขึ้น

โดยภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างกันให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ T-GoodTech

เวลาเปิด-ปิดทำการ
08:30 - 16:30 น.

Counter: 2530