ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

25/07/2018

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างวันที่   2 - 5 สิงหาคม 2561 ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมการตลาดและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ผลิต SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ที่เป็นสมาชิกภายใต้เว็บไซต์ www.tgoodtech.com และเป็นช่องทางการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง จำนวน 40 บริษัท กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน Thailand Industry Expo 2018 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น.

ผู้ประกอบที่สนใจสามารถดูข้อมูลขอแต่ละบริษัทได้ตาม link https://goo.gl/wx6Uqd

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-202-4497

Counter: 2632