หนังเทียมที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อไวรัส Updated at : 21/12/2022 09:19:27

หนังเทียมที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อไวรัส

คอทโก้ พลาสติกส์ ขอนำเสนอหนังเทียมที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อไวรัส:Antivirus (Human coronavirus 229E (ATCC ® VR-740™) Titer = 1x10⁵ TCID50/ml)
อีกทั้งยังผสานคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย :Antibacteria (JIS Z 2801 method) ต่อต้านเชื้อรา :Anti Fungi (Dry film Preservation test method)
คอทโก้ พลาสติกส์ ตอบสนองความต้องการของคุณได้

Tags

Organization Profile