บริษัท เอส เค อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด

สุกรชำแหละและแปรรูป

จะเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปพร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน ในภาคเหนือและมุ่งสู่ภูมิภาค AEC ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมีความเจริญเติบโต มีความสามารถในการทำกำไร มีความเป็นเลิศในการบริหารมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

จุดขาย (1) : พัฒนาตลาดและสร้างแบรนด์ SKF ให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

สินค้ามีความสดใหม่และมีความหลากหลาย

มีความมั่นคงทางวัตถุดิบ (มีฟาร์มในเครือ)

มีจุดเข้าถึงของลูกค้ากระจายไปในพื้นที่เป้าหมาย (ร้านสาขา จำนวน 20 สาขา และ VAN SALE)

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0635546000192
ชื่อบริษัท บริษัท เอส เค อินเตอร์ ฟู๊ด จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.skinterfood.com
จำนวนพนักงาน 0 (เต็มเวลา: N/A)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2546
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 055880012
ที่อยู่ 245 หมู่ที่ 5 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สาขาอุตสาหกรรม อาหาร และยา (Production of Food products and Pharmaceutical)
ชื่อผู้ประสานงาน นาย ชนินทร์ ทรงเมฆ

คำสำหรับการค้นหา