บริษัท พรอมท์นาว จำกัด

ให้บริการคําปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial Technology)

บริษัท พรอมท์นาว จํากัด (PromptNow Company Limited) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 18.4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการให้บริการคําปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านธุรกรรมทางการเงิน (Financial Technology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คําปรึกษาออกแบบ และวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับควบคุมหรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Technology) โดยมีสินค้าที่ส่งออกเป็นหลักของบริษัทฯ มีดังนี้ การทําธุรกรรมกับธนาคาร (Mobile Banking) กระเป๋าสตางค์ (Mobile Wallet) แพลตฟอร์มฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ (Customer Data Platform) การประยุกต์ใช้กลไกของเกมเพื่อสร้างแรงจูงใจในกระบวนการต่างๆ (Loyalty Platform and Gamification) แพลตฟอร์มหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotic Platform, Automation and Artifitial Intelligence) แพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับการค้าปลีก (Retail Automation Platform) และแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจทางด้านสุขภาพ (Digital Healthcare Platform) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท พรอมท์นาว จํากัด มีลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลักเป็นสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มบริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชั้นนำของประเทศไทย และต่างประเทศ (Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, and Japan)

จุดขาย (1) : ให้บริการคําปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไป

PromptNow แนะนำจากการเข้าใจธุรกิจของลูกค้าเพื่อที่จะนำเสนอ Solution ที่เหมาะสม

จุดขาย (2) : Customization in Development and Design

ข้อมูลทั่วไป

PromptNow นำเสนอ Solution จากการเข้าใจธุรกิจของลูกค้า นำมาพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีพร้อมทั้งแผนของการต่อยอดของเทคโนโลยีให้แต่ธุรกิจ

จุดขาย (3) : Commitment and Delivery

ข้อมูลทั่วไป

การออกแบบและพัฒนา Solution ของทาง PromptNow จากมาตรฐานอย่างเช่น CMMI standard

ข้อมูลองค์กร

Registration No. 0105546031220
ชื่อบริษัท บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
ชื่อเว็บไซต์ www.promptnow.com , https://web.facebook.com/promptnowcompany/
จำนวนพนักงาน 120 (เต็มเวลา: 120)
เดือน/ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2546
Country Thailand
เบอร์โทรศัพท์ 02-2789276
ที่อยู่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้นที่ 16 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สาขาอุตสาหกรรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Software and Computer Hardware)
ชื่อผู้ประสานงาน Representative ไกรพิชญ์ จิระวงศ์ประภา

คำสำหรับการค้นหา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี