งานสัมมนาการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรม Okura

29/05/2019

วันที่ 27 พ.ค.2562  นายอำนาจ ไกรเจริญ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายแววพงศ์ แววฉิมพลี วิศวกรปฏิบัติการ ตัวแทนกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ งานสัมมนาการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรม Okura เพลินจิต กทม. โดยมีผู้ประกอบการในโครงการ
T-GoodTech เข้าร่วม 2 ราย คือ บริษัท ธนาศิริวัฒน์ กรุ๊ป และ บริษัท R&D Food Product Co.,Ltd.

1
2
3
4
5
6
7

Counter: 2722