การจัดการบัญชีในยุต New Normal หลังโควิด-19

19/08/2020
ด่วน Free!!!!!!  รับสมัครจำนวนจำกัด !!

> ธุรกิจของท่านกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่
- ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ โควิด-19
- ไม่รู้จะจัดการธุรกิจอย่างไรในยุค New Normal
- ทำอย่างไรผู้บริหารจะเห็นภาพรวมขององค์กร
- กระบวนการทำงานไม่เป็นระบบ
- การเข้าถึงข้อมูลยาก เกิดงานซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิต การลดต้นทุน เกิดความผิดพลาด
   หากธุรกิจของท่านประสบปัญหาเหล่านี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญท่านเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ ใช้ Software โปรแกรมบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal หลัง โควิด-19"
วันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง The space 1 ชั้น 17 โรงแรงเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำ Notebook มาใช้ในการฝึกอบรม เท่านั้น
- ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการฝึกอบรม
- ทางเจ้าหน้าที่จะทำการคอนเฟิร์มทางโทรศัพท์
- สำหรับท่านที่ได้รับการคอนเฟิร์มแล้ววันอบรมจริงไม่มาทางเจ้าหน้าที่จะทำการ
สงวนสิทธิ์รายชื่อในการรับสมัครเข้าอบรมอื่นๆต่อไป
* รับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
https://docs.google.com/forms/d/1Ex46E11YlqwXNxX2dcr632lpAo2NrlBr0c7GwiV5EZc/edit

Counter: 3037