ขอเชิญสมัครเข้าอบรม เรื่อง "การเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA"

23/06/2022
By: T-GoodTech admin
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้บริการคลินิกบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น

เรื่อง "การเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA"
เจาะลึกประเด็นที่ควรรู้ : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

วัน เวลาและสถานที่
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 -16.00 น
ณ ห้องคริสตัล1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด

หัวข้อการอบรม
- สาระสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
- สิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติในการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
- โครงสร้างของหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
- นโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การขอความยินยอมและการขอใช้สิทธิ์โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- การออกแบบระบบที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย
- การรับมือหากเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
- บทลงโทษความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และปกครอง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการทั่วไปที่สนใจ

หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมเตรียมโน๊ตบุ๊ค สำหรับ Workshop

ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นี้

สนใจลงทะเบียนได้ที่นี้คลิกhttps://www.enablesurvey.com/r/PDPA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์
063-3733688

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 1308