ข่าวสาร งานจับคู่ธุรกิจ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

01/12/2019
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คณะตัวแทน 8 บริษัทจากประเทศไทยผู้เข้าร่วมงาน CEO Business Meeting Event in New Value Creation Exhibition 2019 เข้าเยี่ยมชม Honda Saitama Factory Ogawa Engine Plant เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาดูงาน
ในการนี้ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ เจ้าหน้าที่จาก SME Support Japan ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ T-GoodTech ในงาน CEO Business Meeting Event in New Value Creation Exhibition 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) เป็นวันแรก

งานจับคู่เดือน 27 พ.ย. 62-01

59755

Counter: 2923