กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม

03/02/2021
กรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม ร่วมกับ รัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่น เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม

ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

เป้าหมายเพื่อทำการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย

จำนวน 30 ราย เพื่อการค้าและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ (เฉพาะวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น)

ประเภทสินค้า สินค้าอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตและ Manufacturing ,Equipment

*** ช่วงเวลาของการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ***

A : 09.00 – 10.00 น.
B : 11.00 – 12.00 น.
C : 13.30 – 14.30 น.

สถานที่ สำนักงาน Tokyo Consulting Firm Co,.Ltd.
ผู้จัด Kanagawa Governor, Japan / Tokyo Consulting Firm Co.,Ltd Thailand.

แบบตอบรับการเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ Google Form https://bit.ly/2Hw8crJ
ติดต่อสอบถามและตอบกลับความประสงค์จับคู่เจรจาทางธุรกิจการค้า

ผู้ประสานงาน คุณฆฤณ แก้วหริ่ง
โทรศัพท์ 080-454-1494
 
(รายละเอียดในเอกสารแนบ)


pdf-icon  รายละเอียดการจัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์

word-icon Register Form

Counter: 2338