การขอรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT)

11/05/2021

”Made in Thailand” ช่วยเพิ่มยอดขายกับภาครัฐ สร้างความน่าเชื่อถือกับคู่ค้า และเปิดโอกาสขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการขอรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย: Made in Thailand (MiT) เพียงท่านเป็นผู้ประกอบการที่มีแหล่งผลิตในไทย ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา สามารถยื่นขอการรับรอง Made in Thailand กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ โดยสินค้าต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศอย่างน้อย 40%

สินค้า Made in Thailand มีแต้มต่อ

60%
- ภาครัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ขึ้นทะเบียน MiT อย่างน้อย 60%

90%
- มูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างของภาครัฐ ต้องใช้เหล็กที่ได้ MiT อย่างน้อย 90%

3%
- ผู้ประกอบการไทยสามารถเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการต่างชาติที่เสนอราคาต่ำสุด 3%


สนใจกรอกรายละเอืยด และ Check ความพร้อมเบื้องต้น : สแกน QR code ใน Banner หรือกดลิงค์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 02-202-4526 / 02-202-4524
E-mail : bmddiprom@gmail.com

Counter: 4057