งานสัมมนาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจ จัดโดย บริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่น Okaya (Thailand) Co., Ltd.

21/01/2022
By: T-GoodTech Admin

ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจและจับคู่ธุรกิจ
จัดโดย บริษัทเทรดดิ้งญี่ปุ่น Okata (Thailand) Co., Ltd.

วันและเวลาจัดกิจกรรม

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการ

 • กล่าวเปิดงาน โดย กระทรวงอุตสาหกรรมและบริษัท Okaya (Thailand) Co., Ltd.
 • การนำเสนอเพื่อแนะนำบริษัท Okaya
 • อธิบายรายละเอียดของงานจับคู่ธุรกิจ
  งานจับคู่ธุรกิจจะจัดผ่านการประชุมออนไลน์ตามความต้องการและตามวาระโอกาส

ผู้เข้าร่วม: สมาชิก T-GoodTech สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAISUBCON) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สามารถลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1FmbeC7zHz8zc87MJeklNEh2RbSn0Uda6ROyX2K-qnC8/viewform?edit_requested=true

**กรุณาสมัครทางออนไลน์ก่อนวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565**


โปรไฟล์ Okaya

 • ก่อตั้งปี ค.ศ.1669 (353 ปี)
 • ธุรกิจ: บริษัท Trading
 • สำนักงานใหญ่: เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
 • รายได้รวม: 8 พันล้าน USD
 • จำนวนพนักงาน: 5,126 คน
 • เครือข่ายทั่วโลก: 23 ประเทศ
 • กลุ่มธุรกิจของ Okaya ได้แก่ ธุรกิจเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรและเคมี อิเล็กทรอนิกส์และวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก อสังหาริมทรัพย์และอาหาร

ความต้องการในการจับคู่ธุรกิจ

บริษัท Okaya สามารถให้การสนับสนุนกิจกรรมการค้าแก่บริษัทไทยที่เน้นการส่งออกและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยีของไทยกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

 

ติดต่อสอบถาม

นายอิโนะอุเอะ เท็ทซึยะ (Mr. Tetsuya Inoue)
SMRJ Representative (Thai-Japan SME Support)
โทร 02-430-6867 (ext.2)
อีเมล: Inoue-te@smrj.go.jp   [English]Thai and English posters (Google Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1LP6raq3nIFikAkrrhfMAotYer5gcoYff?usp=sharing

Counter: 2262