กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2565

28/01/2022
By: T-GoodTech Admin

กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ให้มีองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ สามารถปรับตัว และดำเนินธุรกิจได้

คุณสมบัติ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 ในทุกสาขาอุตสาหกรรม

 

อบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 15 มีนาคม 2565 ทั้งหมด 10 หลักสูตรรายชื่อวิทยากร และหัวข้อหลักสูตรในการฝึกอบรม

  1. คุณพลาวุฒิ เจริญจิตมั่น

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

หัวข้อ Growth Mindset ปลดล็อคความคิดพลิกธุรกิจโตทะลุกรอบ 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/1EZtd9wyQpX75zA79 

 

  1. คุณสโรจ เลาหศิริ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 

หัวข้อ เปิดกลยุทธ์ทางรอดธุรกิจในยุคดิจิตอล 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/dmHKPCndFuE3hotj6 

 

  1. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 

หัวข้อ สร้างจุดแข็ง.ให้เหนือคู่แข่งบนโลก E-Commerce 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/mJGZC8niQPk3QU338 

 

  1. คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อ เทคนิคการบริหารเงินในภาวะวิกฤติ 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/88NSaqbRacHGpDLx6 

 

  1. คุณณัชพัชร์ วงเหรียญทอง

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อ เรื่องต้องรู้!! การเปลี่ยน Content Marketing ให้เป็น Content Selling 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/36roodt7auTvDiGz8 

 

  1. คุณธนพล ทรัพย์สมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อ ทันเทรนด์ Consumer ผู้กุมชะตาธุรกิจปี 2022 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/JFhtNf2F2Sq2Hmvz7 

 

  1. คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

หัวข้อ creative marketing คิดต่างให้ธุรกิจ Win ด้วยกลยุทธ์ Wow! 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/j14RahmKsCEuLcHU8 

 

  1. คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 

หัวข้อ ผ่าทางตันธุรกิจด้วยเทคนิค Collaboration 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/WWeNqCudXu28ta786 

 

  1. คุณสรรพ์ชัย บูรณ์เจริญ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 

หัวข้อ Data Analysis ปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง ด้วยพลังข้อมูล 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/JKuuecoMVSYYYPHx5 

 

  1. คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 

หัวข้อ Leadership เป็น “ผู้นำ” ให้คู่แข่งต้องเหลียวมอง 

Link ใบสมัคร : https://forms.gle/EHJejaRJHM3HFW7f6

Counter: 1748