ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการ SMEs เข้ารับบริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น (ฟรี!)

18/02/2022
By: T-GoodTech Admin
เรียนรู้... ปรับตัว เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
ดำเนินการโดย ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมดเขต 31 มีนาคม 2565

บริการข้อมูลธุรกิจและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เช่น
- ด้านการผลิต
- ด้านการตลาด
- ระบบมาตราฐาน
- การจัดการ
- บุคลากร
- บัญชีและการเงิน
และอื่น ๆ 

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzhH_EBJiGQDLBKLuiZSz_99Qb-3c-TT3ur6iufcMQB9-PBw/viewform?usp=send_form
หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์กิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณพรทิพย์ สุขจิตร (โทร 02-430-6879 ต่อ 1701)
คุณณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์ (โทร 02-215-3313)
E-mail: sme.consult2021@gmail.com

Counter: 2935