รับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้บริการคลินิกปรึกษาแนะนำ หัวข้อ “เจาะลึกโอกาสและแนวโน้มตลาดญี่ปุ่นและจีน”

15/08/2022
By: T-GoodTech Admin

ขอเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้บริการคลินิกบริการข้อมูลธุรกิจ
และให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น
หัวข้อ “เจาะลึกโอกาสและแนวโน้มตลาดญี่ปุ่นและจีน”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องการ์เด้น 3-4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

[ ช่วงเช้า (การบรรยาย) ]
- เทรนด์การตลาดของญี่ปุ่น
- แนะนำเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น 
- กรณีศึกษาการร่วมธุรกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
- ภาพรวมและโอกาสของตลาดจีน
- เรียนรู้ช่องทางการตลาด online และ offline ของจีน

[ ช่วงบ่าย (workshop/คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำ) ]
- โอกาสของสินค้าที่จะนำไปสู่ตลาดจีน
- ทิศทางของสินค้าในการทำตลาดในประเทศจีน

วิทยากร : 
1. คุณศิวภูมิ จันทา
    ที่ปรึกษา MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.
2. อาจารย์ณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์
    CEO บริษัท เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด และผู้เชี่ยวชาญตลาดอาเซียนและจีน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SMEs 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.enablesurvey.com/r/Japan-China

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์และโน้ตบุ๊ก สำหรับการทำ workshop
2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะผู้จัดกิจกรรมเป็นที่สุด (ไม่รับผู้ลงทะเบียนหน้างาน) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์ โทร 063 373 3688 
นางสาวปัณณรัตน์ สิริพัฒน์ธิติ โทร 088 915 9419

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM Business Service Center : DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 1868