กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดให้ Business Matching โอกาสที่ไม่ควรพลาด!

12/09/2018

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยที่ลงทะเบียนภายใต้เว็บไซต์ T-GoodTech และเป็นช่องทางการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเองในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กับหน่วยงาน Lazada และ King power  จึงขอเชิญหน่วยงาน/ธุรกิจที่มีความสนใจและประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่เกิน 3 ท่าน/บริษัท โดยสามารถแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมมายัง E-mail: dip.tgoodtech@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-202-4497

Counter: 2808