ขอเชิญสมัครสมาชิกเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฟรี (software free) ในระบบ i-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

01/02/2021
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อีเมล idngroup.ddi@gmail.com
โทรศัพท์ 02-202-4535,02-202-4557

Counter: 1754