ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้ารับการคัดเลือก

13/12/2021
By: T-GoodTech Admin

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้ารับการคัดเลือก
"รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น"
ประเภทการบริหารจัดการ ประจำปี พ.ศ.2565
"The Prime Minister's Small and Medium Industry Award 2022"
(Outstanding Management SME Award)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 
(สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดการรับสมัครและใบสมัคร
Link: รางวัลอุตสาหกรรม ปี 65 - Google Drive

Counter: 1730