น้ำยาทำความสะอาด จากเอ็นไซม์ทุเรียน Hi-enz อัพเดทล่าสุด : 25/03/2021 12:57:05

น้ำยาทำความสะอาด จากเอ็นไซม์ทุเรียน " สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "

น้ำยาทำความสะอาดจากเอนไซม์ทุเรียน ปลอดภัย ไร้สารเคมี
จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้น้ำล้างล่องเปลือกทุเรียนมาล้างมือ เพื่อขจัดกลิ่นทุเรียน ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา
บริษัท บี.เอ.เอฟ.ไอ เทรดดิ้ง ได้ทำการวิจัยพบว่าสารในเปลือกทุเรียนสามารถใช้ทำความสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่น บริษัทฯ จึงได้นำเปลือกทุเรียนมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำนำ้ยาไฮเอ็นซ์ (Hi-Enz) ซึ่งใช้ทำความสะอาดได้ในระดับอุตสาหกรรม

ไฟล์ที่ให้ ดาวน์โหลด

Download enzyme english.jpg
Download msds english hienz.pdf

Tags

ข้อมูลองค์กร