ขอเชิญตอบแบบสำรวจ การคุ้มครองผู้บิโภคของประเทศไทย

12/10/2023
By: adminT-Goodtach

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย

[ตั้งเเต่วันนี้-31 ตุลาคม 2566 ]

ดำเนินการโดย ฝ่ายเลขาฯ
คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570
**ความคิดเห็นของท่านมีส่วนช่วยในการพัฒนาการคุ้มครองการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย 

ขอบพระคุณค่ะ/ครับ

Counter: 605