หนังเทียมกันลามไฟ Updated at : 12/05/2022 13:55:19

หนังเทียมกันลามไฟ

คอทโก้ พลาสติกส์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิตหนังเทียมพีวีซีมาอย่างต่อเนื่อง
ขอเสนอหนังเทียมพีวีซี ที่มีคุณสมบัติกันการลามไฟ (Flammability) และผ่านการทดสอบที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
หนังเทียมกันลามไฟกำลังเป็นที่ต้องการของผู้ผลิตเบาะรถยนต์ทั้งรถส่วนบุคคล และรถยนต์สาธารณะ รวมทั้งกลุ่มตลาด
เฟอร์นิเจอร์ที่เน้นคุณภาพ
หนังเทียมคอทโก้ มีสารกันลามไฟ
ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทนร้อน, ทนเย็น
ได้มาตรฐาน มอก.
Made in Thailand
ผ่านการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก

Tags

Organization Profile