ขอเชิญท่านผู้ประการเข้าร่วมงาน Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023

27/10/2023
By: adminT-goodtech
สัมมนาสร้างเครือข่าย Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023
ร่วมรับฟังร่วมรับฟังแนวความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น-ไทย สู่สังคมไร้คาร์บอน


       ร่วมฟังการบรรยายพิเศษอภิปรายถึงแนวโน้มและสถานการณ์ของการลดคาร์บอนในประเทศไทยเพื่อตระหนักถึงสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอน และการร่วมเสวนาหารือถึงกิจกรรมการลดคาร์บอนของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในญี่ปุ่นและไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความจำเป็นและโอกาสทางธุรกิจของการเริ่มมีส่วนร่วมกับการลดคาร์บอนในอนาคต

       นอกจากนี้ ภายในงานมีนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรมจากบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น 5 รายที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน เปิดโอกาสให้เป็นสถานที่สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขยายธุรกิจในท้องถิ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้

 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ
 ☆สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยภายในงาน
 ☆เพื่อศึกษา เตรียมตัวและวางแผนกลยุทธ์ ปรับกระบวนการธุรกิจและพัฒนาให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนาแลกเปลี่ยนเครือข่าย เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจของท่านในอนาคต

กำหนดการ
 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เริ่มลงทะเบียน : 12.30 น.
เวลา : 13.00-19.30 น.
จำนวนเปิดรับ : 300 คน

ภาษาที่ใช้
(มีล่ามแปลภาษา)

ค่าใช้จ่าย 
: เข้าร่วมสัมมนาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tokyo SME Support Center
Thai-branch@tokyo-kosha.or.jp
+66-2-611-2641

สถานที่จัด
Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

ลงทะเบียนสมัครกิจกรรมได้ที่ 
Link: 
https://www.zipeventapp.com/e/Tokyo-Thailand-the-Business-Connecting-2023-Carbon-Neutrality


จัดโดย
Tokyo SME Support Center

Counter: 582