ทดลองใช้ฟรี!! ซอฟต์แวร์ที่ผลิตและบริการโดยคนไทย

30/06/2020
ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ
ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ เพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสถานประกอบการของท่าน
ขณะนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโอกาสให้ท่านทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตและบริการโดยคนไทย

จำนวนมากถึง 26 บริษัท
ฟรีเป็นเวลา 6 เดือน

หากท่านสนใจทดลองใช้ซอฟต์แวร์ สามารถสมัครผ่านระบบ ตามลิงค์
i.industry.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายชนกนันท์ ทัศนครองสินธุ์
น.ส.พวงผกา บุญยรัตนพันธ์
0 2202 4535

Counter: 2568