ขอเชิญชวนอบรมฟรีหลักสูตรการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

13/03/2024
By: AdminT-Googtech
ขอเชิญชวนอบรมฟรีหลักสูตรการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)


เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจสแกน Qr-code
เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย: ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!!!!)

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์
และ ดร.นรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุพิชฌาย์ 02-577-9373

 

Counter: 159