ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ "ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“ Lean Profit First สร้างกำไรเพิ่มด้วยวิถีลีน

27/03/2024
By: AdminT-Goodtech

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ
"ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“

Lean Profit First สร้างกำไรเพิ่มด้วยวิถีลีน

  • หลักการของการผลิตลีน และวิธีกาีนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • Profit First คืออะไร
  • การผสมผสานระหว่าง Lean Profit First เพื่อสร้างกำไร และความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
  • กรณีศึกษา ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Lean Profit First
  • การสร้างแผนการดำเนินงาน พร้อมกับวิธีการติดตามและประเมินผล


พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำปัญหาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว

 โดยดร.วศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน

กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

 วันพุธที่ (2)(4) เมษายน 2567
 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ( DIPROM BSC) อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครฟรี!!!

รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น !!!!!!!!!

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2567

สนใจสมัครได้ที่นี้คลิก https://www.enablesurvey.com/r/lean

หมายเหตุ :
1.การสมัครจะต้องเป็นสมาชิกระบบบริการดีพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
2.ให้สิทธิ์สมัครได้กิจการละ 1 ท่านเท่านั้น
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านทางE-mail (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์
063-3733688
นางสาวอินทิรา ยอดสาลี
02-4306879 ต่อ 1919
Call center 1358

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 167