ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ "ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“ ระบบบริหารการผลิตด้วย BIG 3T (TQM, TPM, TPS) Introduction

27/03/2024
By: AdminT-Goodtech
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมคลินิกปรึกษาแนะนำการดำเนินธุรกิจ
"ให้องค์ความรู้พร้อมการปรึกษาแนะนำแบบตัวต่อตัว“

ระบบบริหารการผลิตด้วย BIG 3T (TQM, TPM, TPS) Introduction
  • ความจำเป็นในการที่ต้องมีระบบบริหารการผลิต
  • วัตถุประสงค์ จุดเด่น จุดแข็ง ของแต่ละระบบของ TQM, TPM, TPS
  • TQM : ความหมายของคุณภาพ, TQM house และ 3เสาหลักของ TQM
  • TPM : ความสูญเสียหลัก 16 ประการ, TPM house และ 8 เสาหลักของ TPM
  • TPS : ความสูญเปล่า 7 ประการ, TPS house และ 2 เสาหลักของ TPS
  • การเลือกใช้ Big 3T ให้เกิดประสิทธิภาพ


พร้อมให้บริการปรึกษาแนะนำปัญหาทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว

โดยอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ ผู้บริหารองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

 วันพฤหัสบดีที่ (1)(8)เมษายน 2567
เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ( DIPROM BSC) อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมัครฟรี!!!

รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น !!!!!!!!!!

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 11 เมษายน 2567

สนใจสมัครได้ที่นี้คลิก  https://www.enablesurvey.com/r/Big3T

หมายเหตุ :
1.การสมัครจะต้องเป็นสมาชิกระบบบริการดีพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น
2.ให้สิทธิ์สมัครได้กิจการละ 1 ท่านเท่านั้น
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2567 ผ่านทางE-mail (สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวณัฏฐ์ทิตา เสนาทิพย์
063-3733688
นางสาวอินทิรา ยอดสาลี
02-4306879 ต่อ 1919
Call center 1358

ดำเนินการโดย
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (DIPROM BSC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Counter: 93