ขอเชิญชวนคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

27/02/2020
กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2563

ประเภท การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

โทรศัพท์ 02367 8114

Counter: 2077